Vihreän infrastruktuurin auditointi

Vihreän infrastruktuurin auditointi on menetelmä kaupunkiluonnon ja sen tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden kartoittamiseen. Auditoinnin tavoitteena on osoittaa kaupunkiympäristön kehittäminen mahdollisuutena lisätä ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja samalla vahvistaa asukkaiden ja luonnon vuorovaikutusta kaupungissa. Tutustu auditointimenetelmään ja toteutuneisiin case-tutkimuksiin alla olevista linkeistä.